Відсотки

Поняття відсотка

Як тобі відомо, існує дуже багато одиниць вимірювання величин, які є сотими більших одиниць вимірювання цих самих величин.

Наприклад: \(1\,\text{см}=0{,}01\,\text{м};\;\) \(1\,\text{кг}=0{,}01\,\text{ц};\;\) \(1\,\text{м}^2=0{,}01\,\text{a}\).

Оскільки людям часто доводиться працювати із сотими частинами, то  для них ввели спеціальне поняття — відсоток. Відсоток має ще одну назву: процент. На письмі відсоток позначається так: \(1\%\).

Відсотком
називають соту частину величини або числа. \[1\%=0{,}01\]

Використавши означення відсотка, можемо зробити простий висновок:

Щоб знайти \(1\%\) величини,

потрібно поділити її значення на \(100\).

Наприклад, щоб знайти \(1\%\) від числа \(25\), виконуємо дію \(25:100=0{,}25\).

 

Завдання 1.

Скільки становить \(1\%\) від числа \(315\)?

\(3{,}15\).


Приклад 1

Знайди, скільки становить \(1\%\) від \(20\,\text{грн}\)

Розв'язання:

\(20:100=0{,}2\,\text{(грн)},\)

\(0{,}2\,\text{грн}=20\,\text{коп}.\)

Відповідь: \(20\,\text{коп}\).

 

Важливо пам'ятати, що вся величина становить \(100\%\). Наприклад, коли говорять, що \(100\%\) класу написали контрольну роботу, то це означає, що всі учні класу написали цю контрольну.

Приклад 2

Серед учнів \(5\) класу \(55\%\) — хлопці. Скільки відсотків учнів класу становлять дівчата?

Розв'язання:

Всіх учнів у п'ятому класі — \(100\%\)

\(100\%-55\%=45\%\) — дівчата.

Відповідь: \(45\%\).

 

Подібні завдання виконувати дуже легко. Йдемо далі.

 

Відсотки та десяткові дроби

Будь-яку кількість відсотків можна записати у вигляді десяткового дробу (або натурального числа). Для цього потрібно число, що стоїть перед знаком \(\%\), поділити на \(100\). Наприклад, \(\color{#1E90FF}{25\%=0{,}25};\;\) \(\color{#1E90FF}{3\%=0{,}03};\;\) \(\color{#1E90FF}{200\%=2}\).

Так само, будь-який десятковий дріб (або натуральне число) можна записати у вигляді відсотків. Для цього потрібно цей дріб помножити на \(100\) і дописати до результату знак \(\%\). Наприклад: \(\color{#FF8C00}{0{,}3=30\%};\;\) \(\color{#FF8C00}{0{,}02=2\%};\;\) \(\color{#FF8C00}{7{,}2=720\%};\;\) \(\color{#FF8C00}{20=2000\%}\).

 

Завдання 2.

Запиши відсотки десятковим дробом: \(1)\,20\%;\;\) \(2)\, 5\%;\;\) \(3)\, 132\%.\)

\(1)\,0{,}2;\;\) \(2)\, 0{,}05;\;\) \(3)\, 1{,}32.\)


Завдання 3.

Запиши у відсотках: \(1)\,0{,}15;\;\) \(2)\, 5{,}01;\;\) \(3)\, 0{,}326.\)

\(1)\,15\%;\;\) \(2)\, 501\%;\;\) \(3)\, 32{,}6\%.\)


Завдання 4*.

Запиши у відсотках: \(1)\,\text{половина};\;\) \(2)\, \text{втричі більше};\;\) \(3)\, \text{три чверті}.\)

\(1)\,50\%;\;\) \(2)\, 300\%;\;\) \(3)\, 75\%.\)


 

Знаходження відсотків від числа

Тепер задамося таким питанням: а скільки становить відсотків \(5\%\) від \(1\,\text{км}\)?. Щоб дати на нього відповідь, знайдемо \(1\%\) від кілометра: \(1000\,\text{м}:100=10\,\text{м}\). Ми ж маємо \(5\%\), тому значення одного відсотка множимо на \(5\):
\(10\cdot 5=50\,\text{(м)}\). Отже, \(5\%\) від \(1\,\text{км}\) становить \(50\,\text{(м)}\). Таким чином,

Щоб знайти відсотки від числа, потрібно

  1. поділити число на \(100\);
  2. помножити отримане значення на кількість відсотків.

 

Приклад 3

Знайди, скільки становить \(12\%\) від числа \(28\)

Розв'язання:

1) \(28:100=0{,}28,\)
2) \(0{,}28\cdot 12= 3{,}36\).

Відповідь: \(3{,}36.\)

 

Завдання 5.

Скільки становить \(8\%\) від числа \(315\)?

\(25{,}2\).


 

Приклад 4

Площа поля становить \(420\,\text{га}\). Житом засіяли \(15\%\) поля. Скільки гектарів засіяли житом?

Розв'язання:

1) \(420:100=4{,}2\,\text{(га)},\)

2) \(4{,}2 \cdot 15 = 63\,\text{(га)}\)

Відповідь: \(63\,\text{га}\).

 

Приклад 4.1

Скільки відсотків становить число \(5\) від числа \(80\)?

Розв'язання:

1) \(80:100=0{,}8\) — становить \(1\%\) від \(80\);

2) \(5:0{,}8 = 6{,}25\%\)

Відповідь: \(6{,}25\%\).

 

Знаходження числа за його відсотком

Часто буває так, що відома тільки частина числа, та скільки відсотків ця частина становить. Наприклад, виконуючи онлайн-тест з математики, учень відповів на \(6\) запитань. На екрані висвітлюється повідомлення, що пройдено \(40\%\) тесту. Скільки всього завдань у цьому тесті? Ми можемо знайти, скільки становить \(1\%\). Ділимо \(6:40=0{,}15\), тобто \(1\%\) тесту — це \(0{,}15\) одного питання. Всіх питань — \(100\%\), тому \(0{,}15\cdot 100=15\). В тесті \(15\) завдань.

Це все можна робити значно простіше:

Щоб знайти число за його відсотками,

потрібно відому частину числа помножити на сто і поділити на число відсотків.

 

Приклад 5

Знайдіть число, якщо \(54\%\) цього числа дорівнюють \(81\)

Розв'язання:

1) \(81 \cdot 100 = 8100,\)

2) \(8100 : 54 = 150.\)

Відповідь: \(150.\)

 

Приклад 6

Маса сушених слив становить \(15\%\) маси свіжих. Скільки свіжих слив потрібно взяти, щоб отримати \(36\,\text{кг}\) сушених?

Розв'язання:

З умови задачі видно, що \(36\,\text{кг}\) становить \(15\%\).

1) \(36 \cdot 100 = 3600,\)

2) \(3600 : 15 = 240\,\text{(кг)}.\)

Відповідь: \(240\,\text{кг}.\)

 

Завдання 6.

Знайдіть число, якщо \(12\%\) цього числа дорівнюють \(4{,}8\)

\(40\).


Завдання 7.

За перший тиждень турист пройшов \(32\,\text{км}\), що становить \(40\%\) туристського маршруту. Скільки кілометрів становить довжина маршруту?

\(80\).


 

 

Остання зміна: понеділок, 31 травня 2021, 12:00