Подібні доданки та їх зведення

Нагадаємо, про що каже нам розподільна властивість множення:

\(a(b+c)=ab+ac\)

Так ми використовували її для розкриття дужок.

Але ми ще вміємо виносити спільний множник за дужки

\(ab+ac=a(b+c)\).

Давайте розглянемо вираз \(3x+9x-7x\). Він містить три доданки із однаковою буквеною частиною \(x\). Такі доданки називають подібними.

Подібними доданками
називають доданки, які мають однакову буквену частину

У кожному з доданків ця змінна \(x\) є буквеним множником. Числовий множник називають коефіцієнтом. Виконаємо винесення за дужки:

\(3x+9x-7x=x(3+9-7)=x\cdot5=5x\). Отже, ми виконали додавання подібних доданків.

Таку дію називають зведенням подібних доданків.

Зведенням подібних доданків
називають дію їх додавання

Із розглянутого прикладу можемо зробити висновок:

Щоб звести подібні доданки,

треба додати їх коефіцієнти й отриманий результат помножити на спільну буквену частину.

Зауважимо, що ті доданки, які не мають буквеної частини, теж подібні між собою.

Для того, щоб успішно виконувати зведення подібних доданків, потрібно, насамперед, навчитися їх визначати у виразах.

Давайте розглянемо такий приклад:

Приклад 1:

Зведіть подібні доданки у виразі \(7x-18+25x-6y\).

Розв'язання:

У цьому виразі є два доданки, які мають однакову буквену частину: \(7x\) і \(25x\). Виконавши їх зведення, отримаємо \(32x\). Тому в результаті запишемо:

\(7x-18+25x-6y=32x-18-6y\).

При визначенні подібних доданків треба особливу увагу приділяти їхньому знаку. Спробуйте дати відповідь на запитання завдання 1.

Завдання 1.

Визначити подібні доданки: \(\frac{3}{7}a-\frac{2}{15}b-\frac{5}{14}a-\frac{7}{30}\)

\(\frac{3}{7}a\) та \(-\frac{5}{14}a\)


Розглянемо трошки складніший випадок:

Приклад 2:

Зведіть подібні доданки у виразі \(20a-15b-10a+6b\).

Розв'язання:

У цьому виразі є два доданки, які мають однакову буквену частину \(a\), і два подібних доданки, які мають буквену частину \(b\):

\(\color{green}{20a}\color{#1e90ff}{-15b}\color{green}{-10a}\color{#1e90ff}{+6b}\). Тут маємо звести подібні доданки кожної групи окремо: \(\color{green}{20a-10a}\) і \(\color{#1e90ff}{-15b+6b}\), а до результату записати їхню суму:

\(\color{green}{20a}\color{#1e90ff}{-15b}\color{green}{-10a}\color{#1e90ff}{+6b}=\color{green}{10a}\color{#1e90ff}{-9b}\)

Як бачите, вираз може містити доданки з різними буквеними частинами. Такі доданки зручно об'єднувати у групи з однаковою буквеною частиною. Щоб уникнути лишньої писанини, їх можна просто по різному підкреслювати:

Підкреслення подібних доданків

Мал.1 - Підкреслення подібних доданків

Зведення подібних доданків дозволяє спрощувати складні математичні вирази.

Виконайте ще декілька прикладів для самоперевірки.

Завдання 2.

Зведіть подібні доданки: \(-0{,}8k+0{,}9p-1{,}7k+0{,}5k+1{,}4p\).

\(-2k+2{,}3p\).


Завдання 3.

Зведіть подібні доданки: \(12{,}9b + 13{,}7c – 4{,}5b\).

\(8{,}4b+13{,}7c\).


Завдання 4.

Розкрий дужки і зведи подібні доданки: \(2(3x – 5) + 4x\).

Розв'язання:

\(2(3x – 5) + 4x=6x-10+4x=10x-10\).


Остання зміна: понеділок, 16 березня 2020, 13:00