Нерівність трикутника

Сума кутів трикутника (повторення)

Нагадаємо, що ми знаємо про суму кутів трикутника. Для цього треба виконати завдання і перевірити себе, натиснувши кнопку "Показати відповідь".

Завдання 1.

У \(\Delta ABC\) відомо, що \(\angle B = 40^\circ, \, \angle C = 37^\circ\). Чому дорівнює градусна міра кута \(A\)?

\(103^\circ\).


Завдання 2.

Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині у три рази більший за кут при основі.

\(36^\circ,\,36^\circ,\,\,108^\circ\).


Завдання 3.

Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює \(70^\circ\). Чому дорівнює:
\(1)\) кут трикутника при цій вершині;
\(2)\) сума двох кутів трикутника, не суміжних з ним?

\(1)\;110^\circ\);
\(2)\;110^\circ\).


 

Нерівність трикутника

Настав час поговорити про сторони трикутника, а точніше, про їх довжини. Візьмемо три відрізки, при чому один із них (червоний) більший за два інших, складених разом (Мал.1):

Нерівність трикутника (Мал.1) - Logoptimus.net

Мал. 1 — Один з відрізків більший за два інших разом

Якщо спробувати скласти з цих відрізків трикутника, то нічого не вийде! Кінці синього та зеленого відрізків просто не зійдуться в одній точці (Мал. 2).

Нерівність трикутника (Мал.2) - Logoptimus.net

Мал. 2 — Трикутника не вийде!

Цей факт у геометрії відомий як нерівність трикутника і розглядається у вигляді теореми:

Теорема (нерівність трикутника)

Кожна сторона трикутника менша за суму двох інших його сторін

Доведення цієї теореми не складне, і досить гарно наведено у підручниках. Тому тут його розглядати не будемо. Але саму теорему потрібно вивчити напам'ять.

Приклад 1

Чи можна скласти трикутника із трьох планок, довжина яких, відповідно дорівнює \(20\,\text{см},\;15\,\text{см}~\text{і}~42\,\text{см?}\,\)

Розв'язання:

Ні, тому, що \(20\,\text{см}+15\,\text{см}\lt42\,\text{см}\), а це суперечить теоремі про нерівність трикутника.

Відповідь: ні.

 

Приклад 2 (№392)

Чи існує трикутник, одна зі сторін якого на \(2\,\text{см}\) менша від другої та на \(6\,\text{см}\) менша від третьої, а периметр дорівнює \(20\,\text{см}\)?

Розв'язання:

Припустимо, що існує такий трикутник \(NFG\), який задовільняє умові задачі, а саме: \(FG=NG + 2\,\text{см};\;NF=NG + 6\,\text{см}\) і \(P_{\Delta NFG}=20\,\text{см}\).

Трикутник NFG - Logoptimus.net

Запишемо нерівність трикутника для кожної із його сторін: \[FG \lt NG+NF,~~(1)\] \[NF \lt FG+NG,~~(2)\] \[NG \lt FG+NF.~~(3)\]

Периметр даного трикутника

\[P_{\Delta NFG}=FG+NF+NG=\] \[=NG+2+NG+6+NG=\] \[=3NG+8.\]

Отримали рівняння \(3NG+8=20\,\text{см}\). Його розв'язком є значення \(NG=4\,\text{см}\).

Отже, сторона \(NG=4\,\text{см}\). Решта сторін: \(FG=4+2=6\,(\text{см})\); \(NF=4+6=10\,(\text{см})\).

Легко помітити, що \(NF=FG+NG\), тобто не виконується нерівність \(\left(2\right)\). Таким чином, наше припущення неправильне, і такого трикутника не існує.

Відповідь: ні.

Завдання 4.

Чи існує трикутник зі сторонами, що дорівнюють \(34\,\text{см},\; 25\,\text{см}\) та \(60\,\text{см}\)?

Ні,

бо \(60 \gt 34+25\).


Завдання 5.

Чи можливо із шматка дроту довжиною \(1\,\text{м}\) зробити трикутника, дві із сторін якого дорівнюють \(53\,\text{см}\) та \(21\,\text{см}\) відповідно?

Ні.

На третю сторону залишається \(26\,\text{см}\) дроту, а \(53 \gt 26+21\).


Розглянута теорема є науковим відображенням інтуїтивної властивості відстані. Найкоротший шлях між двома точками — відрізок, що сполучає ці точки. У нашій повсякденній мові для цього є дуже гарне слово: навпростець.

 

Математичний запис відношення "Лежати між"

Теорема про нерівність трикутника має дуже цікавий наслідок:

Наслідок

Точки \(A, B\) і \(C\) лежать на одній прямій тоді і тільки тоді, коли \(AC=AB+BC\)

Цей наслідок є ознакою належності трьох точок одній прямій. Разом з тим, він є і математичним записом відношення "Лежати між" для трьох точок однієї прямої.

Завдання 6.

Чи лежать точки \(A, B, C\) на одній прямій, якщо \(AB=3{,}2\,\text{см}\), \(BC=12{,}7\,\text{см}\) і \(AC=15{,}9\,\text{см}\)?

Так,

бо \(3{,}2+12{,}7=15{,}9\,\text{(см)}\).


Завдання 7.

Точки \(M, N, S\) лежать на одній прямій. Яка з них розташована між двома іншими, якщо \(MS=19\,\text{см}\), \(NS=8\,\text{см}\) і \(MN=27\,\text{см}\)?

S.

\(MN=MS+NS\), а отже точки \(M\) і \(N\) — кінці відрізка, на якому лежить точка \(S\).


Порівняння сторін і кутів трикутника

Нам відомий факт, що проти рівних кутів трикутника лежать рівні сторони. Не складно переконатися на практиці (за допомогою трьох паличок різної довжини) у справедливості наступного твердження:

Теорема

У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, і навпаки, проти більшого кута лежить більша сторона

З доведенням цієї теореми ви теж можете ознайомитися самостійно. Розглянемо декілька прикладів використання цієї теореми до розв'язування задач.

Приклад 3

У трикутнику \(ABC\) \(\angle A=73^\circ\), \(\angle B=64^\circ\). Яка із сторін \(\Delta ABC\) є найбільшою?

Розв'язання:

Знайдемо градусну міру кута \(C\):
За теоремою про суму кутів трикутника \(\angle A+\angle B+\angle C=180^\circ\), звідки \(\angle C = 180^\circ -\left(\angle A + \angle B\right)\); \(\angle C = 180^\circ - \left(73^\circ + 64^\circ\right)\), \(\angle C = 43^\circ\).

Як бачимо, найбільшим із кутів \(\Delta ABC\) є \(\angle A\). Навпроти нього знаходиться найбільша сторона даного трикутника. Це сторона \(BC\).

Відповідь: \(BC\).

Приклад 4

У трикутнику \(ABC\) з периметром \(P_{\Delta ABC}=56\,\text{см}\) сторони \(AB = 17\,\text{см}\), \(AC = 23\,\text{см}\). Який із кутів \(\Delta ABC\) є найбільшим?

Розв'язання:

Знайдемо третю сторону \(BC=P_{\Delta ABC}-\left(AB+AC\right)\).

\(BC=56-(17+23)=16\,\text{(см)}\).

Найбільший кут трикутника лежить навпроти його найбільшої сторони. Найбільша сторона — \(AC\), тому найбільшим кутом є \(\angle B\).

Відповідь: \(\angle B\).

Спробуйте самостійно розв'язати наступні задачі. Для самоперевірки натисніть кнопку "Показати відповідь"

Завдання 8.

У трикутнику \(FMS\) сторони \(FM=24\,\text{см}\), \(FS=19\,\text{см}\) і \(MS=21,\text{см}\). Який з кутів \(\Delta FMS\) найменший?

\(\angle M\)

(бо він знаходиться навпроти найменшої сторони \(FS\)).


Завдання 9.

У \(\Delta KLM\) відомі \(\angle K = 115^\circ\), \(\angle L = 35^\circ\). Яка із сторін цього трикутника найменша?

\(KL\).

Легко знати третій кут трикутника \(\angle M = 30^\circ\), і він є найменшим. Тому сторона, що лежить проти нього — найменша.


Остання зміна: понеділок, 27 квітня 2020, 19:30