Прямокутний трикутник та його властивості

Елементи прямокутного трикутника

Давайте подивимось на прямокутний трикутник \(ABC\) із \(\angle C =90^\circ\), якого зображено на Мал.1:

Прямокутний трикутник

Мал.1 — прямокутний трикутник \(ABC\) \((\angle C=90^\circ)\)

Сторона \(\color{green}{AB}\) знаходиться навпроти кута \(90^\circ\). Її ми будемо називати гіпотенузою даного трикутника.

Гіпотенузою прямокутного трикутника
називають його сторону, протилежну до прямого кута.

Інші дві сторони \(\color{red}{AC}\) і \(\color{blue}{BC}\) є прилеглими до прямого кута. Їх будемо називати катетами цього трикутника.

Катетами прямокутного трикутника
називають його сторони, прилеглі до прямого кута.

Кути \(\angle A\) і \(\angle C\) — гострі. Таким чином, можемо сказати, що будь-який прямокутний трикутник має, крім прямого кута, два гострих кута, та сторони: гіпотенузу та два катети.

 

Властивості прямокутного трикутника

Тепер розглянемо деякі властивості прямокутного трикутника. Насправді, не всі вони є для нас абсолютно новими. Але їх доцільно узагальнити.

Насамперед, ми знаємо теорему про суму кутів трикутника. Із неї слідує, що

У прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює \(90^\circ\).

Приклад 1

У прямокутному \(\Delta SDF\, (\angle D=90^\circ)\) відомо, що \(\angle F=40^\circ\). Чому дорівнює \(\angle S\)?

Розв'язання:

За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника \(\angle S + \angle F = 90^\circ\), звідки \(\angle S = 90^\circ - \angle F\), \(\angle S = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ\).

Відповідь: \(50^\circ\).

 

Гіпотенузу прямокутного трикутника можна розглядати як похилу, проведену до одного із катетів, а інший катет — як перпендикуляр до першого. Тому

У прямокутному трикутнику гіпотенуза більша за будь-який із його катетів.

Приклад 2

Чи може існувати прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють \(3\,\text{дм}\) і \(5\,\text{дм}\), а гіпотенуза — \(4\,\text{дм}\)?

Розв'язання:

Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який із його катетів, а в умові задачі \(4\,\text{дм} < 5\,\text{дм}\).

Відповідь: Ні.

 

Цікавою є властивість медіани прямокутного трикутника, проведеної із вершини прямого кута до його гіпотенузи:

У прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи.

Приклад 3

Сторони прямокутного трикутника дорівнюють \(9\,\text{см},\; 15\,\text{см і } 12\,\text{см}\). Знайдіть довжину медіани, проведеної до гіпотенузи цього трикутника.

Розв'язання:

Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який із його катетів, в умові задачі  це \(15\,\text{см}\). Медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині: \(\frac{15\,\text{см}}{2}=7{,}5\,\text{см}\).

Відповідь: \(7{,}5\,\text{см}\).

 

Із останньої властивості можна зробити важливий висновок:

Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, ділить його на два рівнобедрених трикутники.

І, нарешті, остання властивість:

Якщо у прямокутному трикутнику один з гострих кутів дорівнює 30°, то протилежний цьому куту катет дорівнює половині гіпотенузи

Приклад 4

У прямокутному трикутнику \(KLM\;\left(\angle L=90^\circ\right)\) відомий \(\angle K = 60^\circ\) та сторона \(KM=18\,\text{см}\). Знайдіть сторону \(KL\).

Розв'язання:

Покажемо даний трикутник на малюнку:

Logoptimus - Малюнок до задачі

З малюнка бачимо, що відома сторона \(KM\) є гіпотенузою трикутника. Шуканий катет \(KL\) — протилежний до \(\angle M\). В свою чергу, \(\angle M=90^\circ - \angle K\). \(\angle M=90^\circ-60^\circ=30^\circ\). Тобто, катет \(KL\) знаходиться навпроти кута \(30^\circ\), тому він дорівнює половині гіпотенузи \(KM\).

\(KL=\frac{1}{2}KM\).

\(KL=\frac{1}{2}\cdot 18=9\,\text{см}\).

Відповідь: \(9\,\text{см}\).

 

Остання зміна: четвер, 7 травня 2020, 13:55