Ознаки рівності прямокутних трикутників

Ми вивчили ознаки рівності трикутників. Ці ознаки можна застосовувати до з'ясування рівності прямокутних трикутників. Але при розв'язуванні задач набагато зручніше використовувати їх в адаптованому для прямокутних трикутників вигляді. Розглянемо їх.

За двома катетами

Якщо катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам другого, то такі трикутники рівні.

За катетом і гострим кутом

Якщо катет і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету і гострому куту другого, то такі трикутники рівні.

Також для прямокутних трикутників справедлива наступна теорема:

Теорема (ознака рівності прямокутних трикутників за гіпотенузою та катетом)

Якщо гіпотенуза та катет одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі та катету другого, то такі трикутники рівні.

Доведення даної теореми гарно наведене у підручниках, тому тут доводити її не будемо.

Остання зміна: четвер, 7 травня 2020, 13:56