Розв'язування деяких особливих рівнянь

У попередніх уроках розділу ми розглянули властивості рівнянь та загальний алгоритм розв'язування рівнянь. В цьому уроці розглянемо, як використовувати ці теми до розв'язування окремих типів рівнянь.

 

1. Рівняння з невідомим у знаменнику

Бувають рівняння, у записі яких змінна знаходиться у знаменнику дробу. Наприклад, таке рівняння: \[\frac{x-8}{x+2}=\frac{7}{3}.\]

Тут, насамперед, потрібно нагадати, що риска дробу позначає дію ділення, а, отже, знаменник дробу не може дорівнювати нулю. Тобто, при \(x+2=0\) все рівняння стає безглуздим виразом. Значення змінної \(x\), при яких знаменник дробу перетворюється на нуль є недопустимими. Тому, розв'язуючи такі рівняння, є сенс говорити про область допустимих значень (ОДЗ).

Область допустимих значень —
це сукупність всіх значень змінної, при яких вираз має зміст.

При розв'язуванні подібних рівнянь перше,що потрібно зробити, це знайти ОДЗ. Шукаємо за такою схемою:

Схема визначення ОДЗ

  1. Прирівнюємо знаменника. що містить невідоме, до нуля
  2. Розв'язуємо отримане рівняння
  3. Записуємо ОДЗ, як всі числа, за винятком отриманих значень

Якщо отримали корінь, що не входить до області допустимих значень, та виключаємо його із розв'язку. У рівнянні, яке розглядаємо, це виглядає так:

Знайдемо ОДЗ рівняння: \(x+2=0,\) звідки \(x=-2\).

ОДЗ: Всі числа, крім \(-2\).

Далі, щоб перетворити наше рівняння, скористаємося основною властивістю пропорції: \[\frac{\color{#008000}{x-8}}{\color{#1E90FF}{x+2}}=\frac{\color{#CD5C5C}{7}}{\color{#FF8C00}{3}},\] \[\color{#FF8C00}{3}(\color{#008000}{x-8})=\color{#CD5C5C}{7}(\color{#1E90FF}{x+2}).\]

Далі розв'язуємо рівняння за розглянутим раніше алгоритмом:

\[3x-24=7x+14,\]

\[3x-7x=14+24,\]

\[-4x=38,\]

\[x=38:(-4),\]

\[x=-9{,}5.\]

Отримали значення змінної, відмінне від \(-2\), а отже, воно належить ОДЗ. Можемо записати відповідь. Відповідь: \(-9{,}5\).

 

2. Рівняння, у якому добуток дорівнює нулю

Досить часто доводиться розв'язувати рівняння, в яких добуток кількох множників дорівнює нулю. Наприклад, таке рівняння: \[x(x+2{,}8)(x-3{,}5)=0.\] Їх розв'язувати досить просто. Достатньо згадати, що:

Добуток кількох множників дорівнює нулю тоді, коли, принаймні один із множників дорівнює нулю.

У розглянутому рівнянні можливі такі варіанти, кожний із яких теж є рівнянням:

1) рівняння \(x=0,\)

2) рівняння \(x+2{,}8=0,\)

3) рівняння \(x-3{,}5=0.\)

Розв'язком рівняння \(x(x+2{,}8)(x-3{,}5)=0\) будуть корені всіх трьох отриманих рівнянь. Тому потрібно розв'язати кожне із них окремо, а у відповідь записати всі отримані корені.

1) Рівняння \(x=0\) має очевидний корінь \(0\).

2) Розв'язком рівняння \(x+2{,}8=0\) є значення \(x=-2{,}8\).

3) Розв'язком рівняння \(x-3{,}5=0\) є значення \(x=3{,}5\).

Записуємо всі корені до відповіді в порядку зростання, розділяючи їх крапкою з комою. Відповідь: \(-2{,}8;\, 0;\, 3{,}5\).

 

Приклад 1

Розв'яжіть рівняння \[x(1{,}4x+2{,}1)(18-3x)=0.\]

Розв'язання:

Розв'язок даного рівняння знайдемо із умови, що якійсь із множників дорівнює нулю:

1) \(x=0;\)

2) \(1{,}4x+2{,}1=0,\)

\(1{,}4x=-2{,}1,\)

\(x=-2{,}1:1{,}4,\)

\(x=-1{,}5;\)

3) \(18-3x=0,\)

\(3x=18,\)

\(x=6.\)

Відповідь: \(-1{,}5;\,0;\,6\).

 

3. Рівняння з модулем (містить змінну під знаком модуля)

Останній тип особливих рівнянь, які розглянемо, будуть рівняння, що містять невідоме під знаком модуля. Почнемо з найпростішого. Наприклад, \[\left|x\right|=3.\]

Очевидно, це рівняння має розв'язки \(x=3\) та \(x=-3\), оскільки \(\left|3\right|=3\) і, так само, \(\left|-3\right|=3\). Тому у відповідь записуємо обидва значення. Відповідь: \(-3;\,3\).

Розглянемо складніший випадок, коли під знаком модуля знаходиться вираз, що містить змінну.

Розв'яжемо таке рівняння: \[\left|1{,}8x-2{,}4\right|=1{,}2.\]

Вираз під знаком модуля так само може набувати як від'ємного, так і додатного значення. Тому слід розв'язати два рівняння:

1) \(1{,}8x-2{,}4=1{,}2,\)

\(1{,}8x=1{,}2+2{,}4,\)

\(1{,}8x=3{,}6,\)

\(x=3{,}6:1{,}8,\)

\(x=2\)

та рівняння

2) \(1{,}8x-2{,}4=-1{,}2,\)

\(1{,}8x=-1{,}2+2{,}4,\)

\(1{,}8x=1{,}2,\)

\(x=1{,}2:1{,}8,\)

\(x=\frac{2}{3}.\)

Відповідь: \(\frac{2}{3};\, 2\).

 


Остання зміна: субота, 9 травня 2020, 14:54