5. Проміжки знакосталості функції

5.1 Що таке проміжки знакосталості. Означення

Легко помітити, що на Мал.1 нулі функції розбили область визначення на окремі проміжки. Ці проміжки є проміжками знакосталості функціїНа кожному із них функція не змінює свого знаку. Вона або строго додатна, або строго від'ємна.

Графік функції

Мал. 1 — графік функції \(y=x^3-9x\)
Проміжками знакосталості функції
називають проміжки області визначення, на яких функція зберігає свій знак (тобто залишається додатною або від'ємною)

Знайти проміжки знакосталості функції означає вказати самі ці проміжки, а також знак функції на кожному з них. Таке завдання можна, так само, виконувати двома способами: аналітично і за графіком функції.

 

5.2 Як знаходити проміжки знакосталості функції, заданої формулою

Якщо функцію задано аналітично (тобто формулою), то проміжки знакосталості зручно знаходити методом інтервалів. Для цього слід скористатися наступним алгоритмом:

Метод інтервалів для знаходження проміжків знакосталості функції:

  1. Знайти область визначення функції.
  2. Знайти нулі функції, як описано вище.
  3. На числовій прямій позначити область визначення функції, її нулі і точки, у яких функція не визначена.
  4. Знайти знак функції на кожному із отриманих проміжків області визначення.
  5. Записати відповідь для \(y<0\) і для \(y>0\).

Подивимось, як виконувати такі завдання.

Приклад:

Знайдіть проміжки знакосталості функції

\(y=\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}\)

Розв'язання:

1. Знайдемо область визначення функції:

\(4+x>0,\)

\(x>-4;\)

\(D(y)=(-4;\text{ } +\infty).\)

2. Знайдемо нулі функції з умови \(y=0:\)

\(\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}=0,\)

\(3x-6=0,\)

\(x=2.\)

Маємо

\(y=0 \text{ при } x=2.\)

3. Покажемо на числовій прямій проміжки, на які точка \(x=2\) розбиває область визначення:

Проміжки знакосталості функції

Мал. 2 — проміжки знакосталості функції \(y=\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}\)

Це і є проміжки знакосталості нашої функції: \((-4;\text{ } 2)\) і \((2; \text{ }+\infty).\)

4. Тепер визначимо, якого ж знаку набуває функція на кожному з цих проміжків.

З першого проміжку \((-4;\text{ }2)\) візьмемо довільне значення (наприклад \(0\)) і підставимо замість \(x\) у рівняння функції:

\[y(0)=\frac{3 \cdot 0 - 6}{\sqrt{4+0}}=-\frac{6}{2}=-1{,}5.\]

Маємо, що \(y(0)<0,\) тобто наша функція на проміжку \((-4; \text{ } 2)\) набуває від'ємних значень.

На другому проміжку візьмемо \(x=5\). Будемо мати: \[ y(5)  = \frac{3 \cdot 5 -6}{\sqrt{4+5}}=\frac{9}{\sqrt{9}}=3.\]

Отримали додатне значення. Це означає, що функція додатна на проміжку \((2; \text{ }+\infty)\).

Проілюструємо це на малюнку (поставимо відповідні знаки над кожним проміжком):

Знаки функції на проміжках знакосталості

Мал. 3 — знаки функції \(y=\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}\) на проміжках знакосталості

5. Все, що залишилося — записати відповідь.

Відповідь:

\(y<0: \text{ }(-4; \text{ } 2),\)

\(y>0: \text{ }(2; \text{ }+\infty).\)

 

Ось так визначають проміжки знакосталості функції методом інтервалів. В багатьох випадках набагато зручніше знаходити ці проміжки, використовуючи графік функції.

 

5.3 Як знаходити проміжки знакосталості функції за її графіком

 Якщо функцію задано її графіком, або цей графік легко побудувати, то проміжки знакосталості знаходимо так:

Як шукати проміжки знакосталості за графіком функції

  1. На осі іксів ми вже маємо і область визначення, і нулі функції. Ними вісь поділена на проміжки знакосталості.
  2. Якщо на проміжку графік функції розміщений нижче осі іксів, то функція від'ємна.
  3. Якщо на проміжку знакосталості графік розміщений вище осі іксів, то функція додатна.
  4. Записати відпвідь

Спробуємо використати цю схему до функції із попереднього прикладу, але вже з побудованим графіком в умові задачі.

 

Приклад:

Знайти проміжки знакосталості функції \(y=\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}\) за її графіком (Мал. 4).

Графік функції

Мал. 4 — графік функції \(y=\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}\)

Розв'язання:

Роздивимось уважно графік даної функції. З нього видно, що область визначення \(D(y)=(-4; \text{ }+\infty).\)

Графік перетинає вісь \(Ox\) в точці \(2\) (нуль функції). Ця точка розбила область визначення на проміжки \((-4; \text{ } 2)\) і \((2; \text{ } +\infty).\)

На першому із вказаних проміжків графік проходить нижче осі абсцис ("іксів"). На Мал. 5 це показано блакитним. Тут функція має знак "мінус".

Проміжки знакосталості функції

Мал. 5 — знаки функції \(y=\frac{3x-6}{\sqrt{4+x}}\) на проміжках знакосталості

На проміжку \((2; \text{ }+\infty)\) графік знаходиться вище осі \(Ox\) (показано рожевим). Функція, відповідно, має знак "плюс".

Відповідь:

\(y<0: \text{ }(-4; \text{ } 2),\)

\(y>0: \text{ }(2; \text{ }+\infty).\)

 

 


< Попередня тема      Наступна тема >   

↑До змісту


Остання зміна: субота, 2 листопада 2019, 18:43